دکو ماینر 2
شارک33000
هوکر اف 5

فلزیاب و گنج یاب

شرح و کاربرد گزینه های روی نمایشگر Lorenz deepmax z1

شرح و کاربرد گزینه های روی نمایشگر Lorenz deepmax z1   شرح و کاربرد گزینه های روی نمایشگر Lorenz deepmax z1 درباره فلزیاب کاربرد دکمه های روی پنل جلوی دستگاه: A – zero : جهت بالانس دستگاه و همچنین دکمه افزایش دهنده اعداد مقابل گزینه ها... ادامه متن

ردیاب و سنسور

Call Now Button